NLPs grundpelare

NLPs fyra grundpelare är den bas eller grund som NLP vilar på dvs. resultat, handling, feedback och flexibilitet. Bestäm dig för vad du vill, gör sedan något för att ta dig dit, var uppmärksam på vilken feedback du får så att du vet om du kommer dit och om du inte kommer dit du vill gör något annat tills det blir som du vill. Enkelt eller hur?

 1. Resultat - vet du vad du vill?
  Förmågan att veta exakt och precis vad du vill. Konsten att sätta upp sensoriskt specifika resultat (vad är det du vill se, höra och känna) samt att göra dem motiverande och realistiska.
  NU - Din nuvarande situation, där du är nu.
  ÖR - Din önskade situation, där du önskar att vara. ÖR = Önskat resultat.
  HUR? - Dina resurser och strategier, hur du skall förflytta dig från din nuvarande situation till din önskade situation.
 2. Handlingsplan - vet du exakt vad du skall göra?
  Förmågan att handla för att förflytta sig från nuvarande situation till önskat läge. Du behöver göra något för att få det som du vill. "You got to take massive action."
  För att få det som du vill behöver du AGERA!
 3. Feedback - hur vet du att du får det du vill?
  Förmågan att vara lyhörd för de resultat du når. Dina sinnen (exakt vilken feedback ser, hör och känner du?) ger dig information om var du befinner dig, dvs om du är på väg att nå dina resultat.
 4. Flexibilitet - ju fler val desto bättre resultat?
  Förmågan att vara flexibel i det du gör och i din tolkning av det som händer och sker. Genom att vidga dina perspektiv ser du nya lösningar. Om det du gör inte fungerar gör något annat tills det blir som du vill...

Förutom ovanstående fyra grundpelarna jobbar vi också med sinnestillstånd och rapport på våra utbildningar.

Sinnestillstånd - kan du styra ditt?

Förmågan att välja sitt eget sinnestillstånd och att locka fram bästa möjliga tillstånd hos andra.
Har du det optimala tillståndet för att nå ditt resultat? om inte byt!

Rapport - relationskvalitet?

Förmågan att skapa bra relationer med andra människor, vilket ofta är avgörande för att nå dit du vill. Vikten av att vårda dina relationer med andra samt relationen till dig själv.

Utveckling - Känsla - Kvalitet - Kul
Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies. Läs mer här. OK