Vad är NLP?​

En attityd, en modell och ett förhållningsätt för utveckling och kommunikation.

NLP består av framgångsrika strategier, modeller och verktyg för utveckling och kommunikation. NLP är en snabbt växande kommunikations- och förändringsmetod.

Neuro - vår hjärna
Hur vi samlar och bearbetar information.

Lingvistisk - vårt språk
Hur vi kommunicerar med oss själva och andra.

Programmering - vårt beteende
Hur vi använder strategier och mönster.

NLP är en modell för kommunikation och utveckling eller enkelt ett effektivt sätt att ta sig från A till B genom att använda sig av den inre och yttre kommunikationen.

Utveckling - Känsla - Kvalitet - Kul