Anna Ramberg

Årets NLP utvecklare inom Business och Företag 2012

Cert. INLPTA Master Trainer
Cert. INLPTA Business Trainer
Lic. Mental tränare
Cert. ICC Coach

Engagemang
​Känsla
Humor
Kvalitet

anna.ramberg@a2u.se
Tel: 070-255 95 79

UTBILDNINGAR:
Certifierad INLPTA Master Trainer, 2019
LAB Profile® Consultant and Trainer, 2016
​Assisterat på Trainers Trainer, Coach2Coach, 2015/1016
Diplomerad Grupp Dynamics, Michael Grinder, 2012
Certifierad Business Trainer, INLPTA, 2011
Certifierad LAB Profile Practitioner, 2010
Konvertering till INLPTA Trainer, 2008
Certifierad NLP Trainer, LivingNLP, 2008
Certified IC NLP Master Practitioner, NIN, 2006
Certifierad INLPO Master Practitioner, LivingNLP, 2008
Certified IC NLP Practitioner, NIN, 2006
Certifierad INLPO Practitioner, LivingNLP, 2008
Certifierad ICC Coach, CoachPartners, 2008
Lic. Mental Tränare, SLH, 2006
Dipl. Person- Team- och Ledarutveckling (100 IU), SLH, 2006
Personlig Kompetensutveckling genom Mental Träning (100 IU), SLH, 2005
Dipl. Målbildstränare, SLH, 2005
Ekonomlinjen 140 p, Uppsala Universitet, 1988

KORTARE UTBILDNINGAR:
Success Factor Modeling(TM), Robert Dilts, 2016
Courage, Risk and Innovation, Ian McDermott, 2015
Micro Expressions, Practitioner, Patryk & Kasia Wezowski, 2013
New Code, John Grinder, 2012
NLP/INLPTA Modeller, Bert Feustler, 2011
De 7 goda vanorna, Franklin Covey, 2008
Self Leadership & Coaching Genius training with certification in Meta-States Model of Neuro Semantics, Selfinsight, 2007
PASS profilen, Hummanguiden, 2007
Behandling av stressymtom och utmattningstillstånd- teori och praktik, Stressmottagningen Karolinska Institutet, 2007
Unleash the Power Within, Anthony Robbins, London, 2006
Self Management Leadership, Brahma Kumaris, 2006

Utveckling - Känsla - Kvalitet - Kul
Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies. Läs mer här. OK