Ledarskapsattityder - NLPs grundantaganden

NLP bygger på en rad antaganden som är en form av övertygelser. De kallas för NLP´s grundantaganden på grund av att vi antar och agerar som om de är sanna och är uppmärksam på de resultat de ger. När du lever grundantaganden som om de vore sanna, kan du använda dessa som en guide i din utveckling.

 1. Kartan och verkligheten skiljer sig åt
  Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten.
  NLP är konsten att ändra kartan, inte verkligheten samt att respektera den andres karta.
 2. Alla beteenden har en positiv intention
  Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. Personer är inte deras beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det finns en positiv avsikt bakom varje beteende. Det som verkar som ett negativt beteende är endast för att vi inte uppfattar intentionen.
 3. Vi har alla de resurser vi behöver
  Det finns inga människor utan resurser, det finns bara tillstånd utan resurser. Människor är perfekta. Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga.
 4. Det finns inga misslyckanden - bara feedback
  Om det du gör inte fungerar, gör något annat … tills det blir som du vill!
 5. Att ha ett val är bättre än att vara utan val
  Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. Alla gör de val som är de bästa möjliga vid den tidpunkt som de görs. Den person som har fler val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra. Det finns alltid 3 val.
 6. Jag har ansvar för mina tankar och mitt tillstånd och därför även för mina resultat.
  - och du har ansvar för dina tankar, ditt tillstånd och dina resultat.
 7. Meningen med kommunikation är den respons du får
  Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte " inte kommunicera".
 8. Kropp och sinne är ett system
  Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att använda kroppen påverkar hur vi tänker. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Tanke, känsla och handling hör ihop. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för tillfället. Det omedvetna vill dig väl.
 9. Att modellera framgång leder till mästerskap
  Om en person kan göra något, är det möjligt att göra detsamma om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras.
 10. Om du vill förstå något, agera
  Vi lär oss genom att göra. "Take massiv action".
 11. Kvaliteten på mitt liv är kvaliteten på mina känslor
 12. Det förflutna skiljer sig från framtiden
  Det som har hänt har hänt, men jag har alltid en möjlighet att förändra framtiden. Oavsett hur du har det så är det hur du tar det som är avgörande.
 13. Var närvarande här och nu
  Öppna dina sinnen, var medveten om vad du ser, hör, känner, luktar och smakar. Var medveten om dina tankar, är du närvarande här och nu, i det förflutna eller i framtiden? Öka din medvetenhet och närvaro. Lita på ditt omedvetna.
 14. För att saker skall förändras för mig, måste jag förändras NU!
  Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort kommer jag att få det jag alltid har fått.
Utveckling - Känsla - Kvalitet - Kul
Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies. Läs mer här. OK